Ashara Zip Codes / Post Codes » FCT Abuja

Zip/postcodes of Ashara Area in Abuja, Nigeria.

Ashara, FCT Abuja postal / zip codes are available below:


Ashara Zip Code / Postal Code

Location Postcode
Tudu Wada Mangu 904108
2 Tudu 904108
Tekpesse 904108
Takuro Mallan 904108
T. Sarki 904108
Sharra 904108
Sadaba 904108
Sabo Gari Gurara 904108
Riwaza 904108
Rarra 904108
Pukafa 904108
Puka 904108
Padama 904108
Nzakpara 904108
Nboni 904108
Mumun 904108
Maikwari 904108
Kunguni 904108
Kundu Lele 904108
Kukka Bushe 904108
Kukka 904108
Kpessili 904108
Kona Mada 904108
Janruwa 904108
Huton 904108
Gwan auta 904108
Gwaji 904108
Gulo 904108
Gorgbe 904108
Gomani 904108
Eke 904108
Daniwayo 904108
Damakusa Gwari 904108
Daganaruwa Bassa 904108
Chekanci 904108
Bodolo 904108
Bassoni 904108
Ashara 904108
Angun Woji Woji 904108
Angun Wakili 904108
Angun Tunga 904108
Akapo 904108
Ahuwye 904108

See also » Post Codes / Zip Codes For Other Parts of FCT Abuja.


Share: