Bali Post Codes & Zip Codes » Taraba State

Zip/postcodes of Bali Local Government Area (LGA) in Taraba State, Nigeria.

Bali, Taraba State postal / zip codes are available below:


Bali Zip Code / Postal Code

Dakka District

Location Postcode
Zoban Shakuna 672102
Ardo Tiba 672102
Garin-Kuri 672102
Wuro Hausa 672102
Boduri 672102
Gong Dole 672102
Dakka 672102
Jangare 672102
Dekusum 672102
Kampu 672102
Gamgboni 672102
Kanwe Maroko 672102
Ganga Dole 672102
Mading 672102
Gangbiyiwa 672102
Mana Gangduniyaru 672102
Gangburanmaso 672102
Masa-Ibbi 672102
Ganggira 672102
Mini Miri Donlola 672102
Gangkita 672102
Nyawanti 672102
Ganglari 672102
Nyenalongba 672102
Garbatau 672102
Nyikusum 672102
Garin Ibrahim 672102
Pamanga 672102
Garin Jatau 672102
Shena 672102
Garin Samari 672102
Tiba 672102
Garin Sambo 672102
Timjemi 672102

Bakundi District

Location Postcode
Yelwa 672101
Yelwa Kararuwa 672101
Sabon Dale 672101
Zaga 672101
Sabon Gida 672101
Sabon Kasuwa 672101
Sansani 672101
Sarkin-Bawa 672101
Shuwa 672101
Suntai 672101
Takalafiya 672101
Tondurum 672101
Tonti 672101
Waya 672101
Wurbu 672101
Wuro Amadu 672101
Yakai 672101
Fondulare 672101
Jammiri 672101
Maichibi 672101
Pangri 672101
Gangfir 672101
Jauro-Bam 672101
Maigoge 672101
Panri 672101
Gangumi 672101
Kaigama 672101
Maigoro 672101
Ganpentom 672101
Kamalifidi 672101
Maikarfi 672101
Garbachede 672101
Kankani 672101
Maikinta 672101
Garin Garba Kungana 672101
Kararuwa 672101
Mailaya 672101
Garin Garba Suntai 672101
Kasina 672101
Maisamari 672101
Garin Ulu 672101
Kungana 672101
Maisaye-Yandang 672101
Garin-Jatau 672101
Kwagiri 672101
Mallam-Yaro 672101
Garke 672101
Kwanah Jukun 672101
Mayokam 672101
Gayo 672101
Kwanan Damisa 672101
Murna-Chomu 672101
Gazabu-Balkeji 672101
Kwassa 672101
Nahuta 672101
Gongkwai 672101
Mahanga 672101
Nakwai 672101
Gurama 672101
Mahurmi 672101
Nya 672101
Hawan-Mata 672101
Mai Biutu 672101
Nyagong 672101
Jameta-Kundi 672101
Mai hulo 672101
Nyalli 672101
Aka 672101
Aruta 672101
Asinai 672101
Badakoshi 672101
Bagoni 672101
Bajabure 672101
Bakundi 672101
Bali 672101
Bankayire 672101
Bariki 672101
Bayere 672101
Bokki 672101
Borno Kurukuru 672101
Cude 672101
Dali 672101
Daniya 672101

CONTINUE »» Post Codes / Zip Codes For Other Parts of Taraba State


Share: