Bassa Post Codes & Zip Codes » Plateau State

Zip/postcodes of Bassa Local Government Area (LGA) in Plateau State, Nigeria.

Bassa, Plateau State postal / zip codes are available below:


Bassa Zip Code / Postal Code

Amo

Location Postcode
Janji 930117
Kadamo 930117
Kamare 930117
Kasuru 930117
Katako 930117
Kawam 930117
Kihang 930117
Lalang 930117
Lishin 930117
Majaja 930117

Buhit

Location Postcode
Assak 930112
Jebbu-Bassa 930112
Kisallol 930112
Kisayip 930112
Unit 930112

Buji

Gurum 930118
Hwol Buji 930118
Jere 930118
Mista-Ali 930118
Runfan Gomna 930118

Jere

Bakin Kogi 930119
Fuskan Mata 930119
Jengre 930119
Kadamo 930119
Kaiyaka 930119
Kalambai 930119
Katare 930119
P/Shamu 930119
Rimi 930119
Sarkishau 930119
Zabollo 930119
Zallaki 930119

Kakkek

Bassa 930111
Igbak 930111
Kihang 930111
Zagun 930111

Kishika

Binchi 930114
Binibob 930114
Kikala 930114
Kishi(I) 930114

Kwall

Gabia 930116
Kimakpa 930116
Kpasho 930116
Nunhwie 930116
Zarama 930116
Zodu 930116

Mafara

Bomo 930115
Gurum 930115
Rumfan 930115
Tige 930115

Miango

Daro 930113
Jebbu Miango 930113
Jebu 930113
Ketago 930113
Ta agba 930113
Tahu 930113
Zobwo 930113

CONTINUE »» Post Codes / Zip Codes For Other Parts of Plateau State.Share: