Bursari Post Codes & Zip Codes » Yobe State

Zip/postcodes of Bursari Local Government Area (LGA) in Yobe State, Nigeria.

Bursari, Yobe State postal / zip codes are available below:


Bursari Zip Code / Postal Code

Location Postcode
Bade Gana  620103
 Bayammari  620103
 Bula  620103
 Buruta  620103
 Butsari  620103
 Damana  620103
 Damanawa  620103
 Dambuk  620103
 Danani  620103
 Dapchi  620103
 Gadiriri  620103
 Gareji Tsamowa  620103
 Garin Alhaji  620103
 Garin Boka  620103
 Garin Lamido  620103
 Garindole  620103
 Giljabi  620103
 Giruwon  620103
 Gojiji Korem  620103
 Goroji  620103
 Gruawa  620103
 Guba  620103
 Guji  620103
 Gumsa Gama  620103
 Jafinori  620103
 Jibirinti  620103
 Juluri  620103
 Kajimaram  620103
 Kariari  620103
 Kindilwa  620103
 Komandugu  620103
 Kurnawa  620103
 Massaba  620103
 Shettimari  620103
 Sundwa  620103
 Warodi  620103
 Yobe 620103

CONTINUE »» Post Codes / Zip Codes For Other Parts of Yobe State


Share: