Ezza North & South Zip Codes / Post Codes » Ebonyi State

Zip/postcodes of Ezza North and South Local Government Areas (LGAs) in Ebonyi State, Nigeria.

Ezza North and South, Ebonyi State postal / zip codes are available below:


Ezza North and South Zip Code / Postal Code

Amaeka

Location Postcode
Ndufu-Amalokwune 482109
Ndiaguazu-Amalekwune 482109
Ndiaguazu-Amajim 482109
Ihoto 482109
Amaogwe 482109
Amalekwune 482109
Amagim 482109

AmaEzekwe

Location Postcode
Omege 842110
Nudufu 842110
Ndegeazu 842110
Iddao 842110
Eguefium 842110
Agbakoro 842110

Amagu

Location Postcode
Ugbonia 482115
Ugbodo 482115
Oshugbo 482115
Orizo 482107
Opamma 482107
Olua 482107
Okwefurike 482107
Okpuru Egbu 482107
Okpitumo-Amangu 482107
Okeagba 482115
Ohaoffia 482115
Ohamini II 482107
Ohamini I 482107
Ohaigbo 482115
Oferekpe 482107
Odeligbo 482115
Obulechi 482107
Obegu Ebia 482107
Nwafo-Ogu 482107
Ndufu Ndeguazu 482115
Ndiube 482107
Ndinwamini 482107
Ndieze-Amagu 482107
Ndiegbe 482107
Ndiakochi 482107
Mgbalukwu-Amagu 482107
Magu-Amagu 482107
Isiofffia 482115
Ishiagu 482107
Ikwerikwo 482115
Igbegu-Amagu 482107
Igbeagu 482115
Ezza Inyi 482107
Ezza-Ebia II 482107
Ezza-Ebia I 482107
Enyim 482115
Enyibuchiri 482107
Enwuagba 482107
Ekwurukwu 482115
Ekwetekwe 482115
Eketube 482107
Amike 482107
Amegu-Onicha 482107
Amechara 482107
Amagu 482115
Amachi-Onuteta 482107
Amachi-Amagu 482107
Alibaruhu 482107
Agukpobe 482107
Agalegu II 482107
Agalegu I 482107

Amana

Location Postcode
Tatakwu 482104
Okaria 482104
Ohuoguazuwhu II 482104
Ohaike 482104
Ndufu 482104
Ndiagu Okaria 482104
Ndeguazu 482104
Eguazuwhu I 482104
Egogbo 482104
Amefi 482104
Aghamehu 482104
Agbamegidi 482104
Agbakoro 482104

Amudo

Location Postcode
Okpagu 482111
Ohetekwe 482111
Odoko 482111
Nduwhu 482111
Ndueguazu 482111
Ndiagu 482111
Equinyima 482111
Anyadilogu 482111
Akwunagu 482111
Agbaja 482111

Ezzama

Location Postcode
Orokonu 482112
Onunwafor 482112
Onicha 482112
Okaleka-Opazeka 482112
Ohanya 482112
Ndiagu 482112
Ndiagakp 482112
Ishieke 482112
Ekelebi 482112
Ameta 482112

Ikwato Idembia

Location Postcode
Ugwuogo Agu 482106
Ugwuogo 482106
Onuorieagu 482106
Onugbo 482106
Ohangbe 482106
Ohage 482106
Ohaffia 482106
Odagere 482106
Ochuhuagba 482106
Ngambo 482106
Ndufu-Ide 482106
Ndiagu 482106
Inyimagu 482106
Azuide 482106
Azueseikpa 482106
Amaparata 482106

Umunwagu

Location Postcode
Orokome 482107
Orogbodo 482107
Omege 482107
Omaji 482107
Odagere 482107
Ndufu 482107
Eziga 482107
Enyadilogu 482107
Enya-Gharaigwe 482107
Enurim 482107
Amagbia 482107
Akpugo 482107
Agbakoro 482107

Oriuzor

Location Postcode
Umuouru 482103
Umuome 482103
Umuigboke 482103
Umuezekwe 482103
Umuezeali 482103

Ugboji

Location Postcode
Achiagu 482108
Akpurata 482108
Azuinyima 482108
Ebushike 482108
Mgbalibe 482108
Ndiegu 482108
Obaju 482108
Ogbojiegu 482108
Ohuola 482108
Onunworie 482108

Umue-Ezeoka

Location Postcode
Ekwetekwe 482120
Ndegu 482120
Ndeguazu 482120
Udenyi 482120

Umueze-Koha

Location Postcode
Ugbona 482122
Owunweke 482122
Oshiegbe 482122
Omege 482122
Okposi 482122
Okaleru 482122
Ohatekwe 482122
Ndeagazu 482122
Ededegu 482122
Anyagharigwe 482122

Umuoga-Hara

Location Postcode
Enyim 482118
Ndiaguazu 482118
Oghara Ugo 482118
Okposi 482118

Inyere

Location Postcode
Amagu 482114
Umuechem 482114
Umuefi 482114
Umuobi 482114

Nkomoro

Location Postcode
Udenyi 482119
Onuafor 482119
Omegu 482119
Ohinya 482119
Obike 482119
Ndeguazu 482119
Igweledoha 482119
Azuafor 482119
Agbakoro 482119

Nsokara

Location Postcode
Omege 482116
Ohankwu 482116
Izekwe 482116
Igweledoha 482116
Ekwetekwe 482116
Ekebengwene 482116
Egwudinagu 482116
Ameka 482116
Amaefi 482116
Amachi 482116

Okffia

Location Postcode
Uhuagba 482113
Onuagbonyi 482113
Okalieru 482113
Ojiegbo 482113
Oguzaraonweya 482113
Ogbenu 482113
Ofutu 482113
Odagere 482113
Obioma 482113
Nwakparata 482113
Ndiaguazu 482113
Igwefere 482113
Ezufu 482113
Evirigu 482113
Enigwe 482113
Azuide 482113
Azuagu 482113
Ananchi 482113
Agukwuchie 482113

Achara-Ezza

Location Postcode
Ngbogoroafunu 482105
Ndufu Ukwuachi 482105
Ndufu-Azuinyirigwu 482105
Ndufu-Amelu 482105
Ndioffia 482105
Ndiagu 482105
Ekerigwe 482105
Amebia 482105
Abam 482105

Amawula

Location Postcode
Effium 482117
Egwudilegu 482117
Nkporume 482117
Umuefi 482117

Amuda

Location Postcode
Ikeregu 482121
Ojorokpo 482121

Ekka

Location Postcode  
Ugrodo 482102
Ndufu 482102
Ndiagu 482102
Intergration 482102
Ekka Village 482102
Egu Eke 482102
Azuakparata 482102
Azu-Ugwu 482102

See also » Post Codes / Zip Codes For Other Parts of Ebonyi State.


Share: