Ikara Zip Codes / Post Codes » Kaduna State

Zip/postcodes of Ikara Local Government Area (LGA) in Kaduna State, Nigeria.

Ikara, Kaduna State postal / zip codes are available below:

Ikara Zip Code / Postal Code

Ikara

Location Postcode
Saya-Saya 812101
Saulawa 812101
Pala 812101
Malilanchi 812101
Makurdi 812101
Kwari 812101
Kurmin Kogi 812101
Kurmin Jau 812101
Kankanki 812101
Jibis 812101
Janfalan 812101
Ikara 812101
Furana 812101
Dan-Lawal 812101
Chara 812101
Auchan 812101

Paki

Location Postcode
Yauran 812102
Yalwa Deji 812102
Vauran 812102
Romi 812102
Rinji 812102
Paki 812102
Kwari 812102
Kuya 812102
Kakau 812102
Bunji 812102
Buchan 812102
Baulawa 812102
Allab-Gaba 812102

See also » Post Codes / Zip Codes For Other Parts of Kaduna State.Share: