Karshi Zip Codes / Post Codes » FCT Abuja

Zip/postcodes of Karshi Area in Abuja, Nigeria.

Karshi, FCT Abuja postal / zip codes are available below:


Karshi Zip Code / Postal Code

Postcode => 900101

Towns using The Postcode include Aleku , Damakasa , Damakusa , Gidan Boyi , Gidan Kaka , Gidan Kwano , Karshi , Kupayi , Kusaki , Kutasa , Odu , Tunga , Ugamada , Ungwan Tiv

See also » Post Codes / Zip Codes For Other Parts of FCT Abuja.


Share: